یادگیری الکترونیکی

elearning-content

هدف از معرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات در امر آموزش، ارائه پتانسیل عظیمی برای تعلیم دهندگان به منظور توسعه محیطی بهتر جهت یادگیری و آموزش برای یادگیرندگان است. از همین روی استفاده از فن‌آوری در مبحث آموزش، یادگیری را ارتقا داده است. با پیشرفت اطلاعات و  توسعه فن‌آوری ارتباطات، آموزش الکترونیکی به عنوان الگوی آموزش مدرن در حال توسعه است. یادگیری الکترونیکی استفاده از فن‌آوری ارتباطات برای ارائه اطلاعات به منظور آموزش ویادگیری است.

ادامه مطلب را می‌توانید در فایل زیر مشاهده کنید.