بخش جزوه ها و اسلایدها

به منظور دریافت اسلایدهای آموزشی درس مدیریت فناوری اطلاعات، می‌توانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید (نسخه جدید و اصلاح شده).
دانلود اسلایدهای درس مدیریت فناوری اطلاعات
به منظور دریافت اسلایدهای آموزشی درس اصول و فنون مذاکره، می‌توانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید (نسخه جدید و اصلاح شده).
دانلود اسلایدهای درس اصول و فنون مذاکره
به منظور دریافت اسلایدهای آموزشی درس امنیت در وب، می‌توانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید (نسخه جدید و اصلاح شده).
دانلود اسلایدهای درس امنیت در وب
به منظور دریافت جزوه آموزشی درس اقتصاد مهندسی، می‌توانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید (نسخه جدید و اصلاح شده).
دانلود حزوه درس اقتصاد مهندسی
به منظور دریافت اسلایدهای آموزشی درس سیستم‌های اطلاعات مدیریت، می‌توانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید (نسخه جدید و اصلاح شده).
دانلود اسلایدهای درس سیستم‌های اطلاعات مدیریت
به منظور دریافت کتاب الکترونیکی سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته می‌توانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید.
دانلود کتاب الکترونیکی سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته 
به منظور دریافت اسلایدهای درس مدیریت راهبردی فناوری اطلاعات می‌توانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید (نسخه جدید و اصلاح شده).
دانلود اسلایدهای درس مدیریت راهبردی فناوری اطلاعات